Vidilab
thumbnail
Om annonsören

Kvartsgatan 1A

Vidilab är Nordens största veterinärmedicinska laboratorium  inriktat på parasitologisk träckprovsdiagnostik. Våra kvalitetssäkrade tester för alla djurslag bedöms alltid av kvalificerad personal. Finns behov förmedlar vi gärna råd och kontakt med någon av våra kompetenta veterinärer.

Misstänker du att ditt djur lider av mask eller parasiter? 
Behandla aldrig i onödan utan att testa först! - Det skonar både djur och miljö.

Vidilabs annonser