Att tänka på vid veterinärbesiktning av hästenNi har nu kommit så långt att du har bestämt dig för att köpa hästen och då bör hästen besiktigas. Därför blir första steget är att bestämma vilken typ av veterinärbesiktning ni ska göra. Räcker det med en gårdsbesiktning eller ska det vara en fullständig genomgång med röntgen på klink? Låt hästens ålder och pris hjälpa till att avgöra detta. För en yngre häst med ett lägre pris kan det räcka med en gårdsbesiktning, men en dyrare häst vill man så klart har mer utförlig genomgång av. Tänk även på att många försäkringsbolag kräver röntgenplåtar om köpesumman överstiger en viss summa.

Det bästa är om ni båda parterna, säljare och köpare, kan komma överens om en veterinär som ni båda litar på för att genomföra besiktningen. Om det inte är möjligt ska du som köpare kräva att få anlita den veterinär du vill. Säljaren kan så klart också genomföra en veterinärbesiktning med en egen vald veterinär. Oavsett vilken veterinär ni anlitar så se till att den följer de anvisningar som finns för besiktningar och att hen får information om vad hästen ska användas till i framtiden. Att ett blodprov tas är väldigt vanligt.

Se även till att du och säljaren är överens om vem som ska betala besiktningen och eventuell röntgen. Ibland gör man så att köparen betalar om veterinären rekommenderar ett köp, men säljaren få ta kostnaden om hen avråder dig från att köpa. Oavsett vilket är det viktigt att ni har bestämt detta innan besiktningen. Var noga med att veterinären som ska genomföra besiktningen inte har någon sekretess mot dig som köpare utan att hen får lämna ut alla tillgängliga upplysningar om hästen, även uppgifter om tidigare skador, behandlingar, röntgenresultat och så vidare. Veterinären kan begära ett skriftligt underlag för detta, se i så fall till att säljaren undertecknar ett sådant. En säljare bör lämna uppgifter om hästens tidigare veterinärbesök. Detta är inte minst viktigt för att minimera risker med framtida tvister. Båda parter gynnas av öppenhet kring hästen. Läs mer under Att skriva kontrakt.

När du får protokollet från besiktningen är det viktigt att värdera resultatet objektivt. Det behöver inte innebära några problem om hästen har avvikelser. Resonera med veterinären utifrån dina förväntningar och hästens framtida användningsområde.

Oavsett om veterinären bedömer något som ett problem eller en normal avvikelse så ska ni skriva in det i köpekontraktet. Tänk på att om du köper en häst inom ramen för köplagen får du inte i efterhand åberopa fel på hästen som du kunde upptäckt vid en ”normalt aktsam besiktning”. Vad normalt aktsam besiktningen betyder skiljer sig åt beroende häst. Ju högre pris desto utförligare besiktning krävs. Väljer du du bort röntgen trots att hästen visat en lättare hälta kan du förmodligen inte återkomma och häva köpet om det visar sig vara en lös benbit i en led.