Att tänka på innan du skriver kontrakt

Hästen har gått igenom besiktningen, du har bestämt dig och muntligen kommit överens med säljaren. Men affären är inte i hamn riktigt än. Att ha både hängslen och svångrem är bra och det är värt att lägga någon extra timme på att se till att du har all information du behöver innan du skriver kontrakt.

Checklista inför kontraktsskrivandet
Skaffa information om den andra parten – Framförallt hästköp handlar i dag ofta om stora summor pengar. Se därför till att du har förtroende för den du gör affären med. Om du köper av en privatperson som du inte känner sedan tidigare kan du söka på nätet och se om du hittar omdömen från tidigare köpare. Tänk dock på att värdera det du läser objektivt! Det går även att kontrollera om personen eller försäljningsstallet du har att göra med har haft ekonomiska bekymmer hos Kronofogden (det är kostnadsfritt). Köper du hästen av ett försäljningsstall kan det vara en bra idé att prata med någon tidigare kund till samma stall.

Kontrollera hästens pass – Kräv att få se hästpasset och se till att eventuella medicinska behandlingar är med.

Se till att få ett skriftliga kontrakt – Vi rekommenderar att du tar fram ett så utförlig kontrakt som möjligt. Det är bra både för dig som köpare och för säljaren. Ju mer information som finns tillgänglig desto enklare är det att komma överens om något skulle dyka upp i framtiden. Muntliga avtal gäller också, men är mycket svårare att bevisa i efterhand och kan leda till långa och dyra rättsprocesser. Ladda ner vår kontraktsmall här (den är gratis).

När du och säljaren är överens är det viktigt att faktiskt ta sig tid att även prata om hur eventuella problem, som kan uppstå efter att du tagit över ägandet av hästen, ska lösas,. Detta är kanske inte det roligaste man kan ägna sig åt, men vi vet av erfarenhet att det lönar sig om det skulle vara så att det uppstår något.

Om du köper hästen av ett företag är du som köpare skyddad av konsumentköplagen. Det är en tvingande lag vilket innebär att säljaren inte kan ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Konsumentköplagen står alltså över det som står i ert köpeavtal om det skulle uppstå en tvist.

För en säljare som är näringsidkare är det därför extremt viktigt att få med alla hästens eventuella brister i avtalet. Om de står med i avtalet kan köparen inte i efterhand betrakta dessa som fel i juridisk mening. Står det inte med är det dock möjligt att i efterhand åberopa fel. Detta är ett av de vanligaste orsakerna till långa, energikrävande och dyra rättsliga processer.

Om du själv köper hästen som näringsidkare är det istället köplagen som gäller. Den ger dig som köpare inte lika mycket skydd som konsumentköplagen utan regleras i större utsträckning av ert köpeavtal.

Oavsett vilket rekommenderar vi att båda parterna upprättar ett utförligt köpekontrakt där villkoren regleras. Och vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att båda parter är helt ärliga när det kommer till detta. Se till att få med så mycket som möjligt om hästen i avtalet! Och sist men inte minst, kontrollera så att hästen är försäkrad även under transporten mellan säljaren och dig.